Ayurvedatest
Ayurveda - Vata, Pitta, Kapha - ayurvediskt självtest

VATA, PITTA, KAPHA

balans med ayurveda & ayurvediskt test


Ayurveda utgår från en helhetsbild av människan. En helhet sammansatt av många egenskaper och där var och en av oss har sin speciella egenskap som formar vår personlighet. Hänsyn tas till varje individs personliga grundkonstitution, den som man har fått med sig när man föddes - Prakriti.


De ayurvediska begreppen Vata, Pitta och Kapha har egenskaper som finns i alla människor och styr alla våra funktioner.
Du har en blandning av alla tre och det är blandningen som ger dig din personlighet och kroppstyp.


Gör gärna självtestet här på sidan.

Ayurveda - Vata, Pitta, Kapha - ayurvediskt självtest

Ayurvediskt självtest - Vata, Pitta, Kapha

Vid en ayurvedisk hälsorådgivning kan din kroppstyp fastställas utifrån bland annat pulsdiagnostik och hänsyn tas också till eventuella obalanser du kan ha i Vata, Pitta, Kapha, som kanske inte framgår av dessa frågor. Du får då hälsoråd som passar just dig och dina behov.


Sätt 1 poäng i den kolumnen som stämmer bäst på dig (Vata, Pitta, Kapha). Om två alternativ stämmer lika bra, kan du sätta ½ poäng i vardera kolumnen.
Räkna sen ihop dina poäng i respektive kolumn. Där du får flest poäng är den dosha du behöver balansera.

VATA

PITTA

KAPHA

Benstomme

Tunn


Medium

Kraftig

Hud

Torr, hård, tunn


Mjuk, smidig, känslig


Fuktig, slät, tjock

Hår

Torrt


Fint


Tjockt, fett

Gångstil

Kvickt och lätt, lite planlöst


Medelsnabbt med bestämda steg, målmedvetet


Långsamt, lite tungt

Pratar

Snabbt och mycket


Klart och tydligt


Långsamt, eftertänksamt

Arbetssätt

Mycket snabb, tar initiativ


Effektiv, noggrann, målmedveten


Långsam, metodisk

Mental funktion

Fantasifull, alert


Skarpt intellekt


Eftertänksam

Minne

Lär mig snabbt, glömmer snabbt


Bra minne


Bra långtidsminne,

lär mig långsamt

Beslutsfattande

Obeslutsam, svårt att fatta beslutFattar beslut snabbt och lätt


Behöver tid

Humör

Växlar fort


Temperamentsfull


Stabilt

Stressreaktion

Oroar mig lätt, tendens till ångest


Lätt att bli arg eller irriterad


Sällan orolig, irriterad

Sömn

Lätt sömn, lättväckt


Välgörande, 7-8 tim


Tung, minst 8 tim

Hunger

Oregelbunden


Stark, ”måste ha mat”


Kan lätt hoppa över en måltid

Tarmtömning

Oregelbunden med tendens till förstoppning


Flera gånger per dag, snarare lös än hård


Regelbunden, 1-2 gånger per dag, tung

Väderkänslighet

Tycker inte om blåsigt och kallt väder


Tycker inte om

varmt väder


Tycker inte om fukt och kyla


Summa Vata

Summa Pitta

Summa Kapha

Kom ihåg att du är en blandning av de tre kroppstyperna.

Det ayurvediska testet ger en fingervisning om din blandning just nu och hur du känner dig.

Under en ayurvedisk hälsorådgivning tar vi reda på vem du är i grunden, bortom dina obalanser. 

"Sann helning av vilken åkomma som helst innebär att man återställer tanken,

kroppen och själen till deras naturliga balansvärden.."

Charaka Samhita

KONTAKTA MIG

070-622 99 67

anetteshalsokalla@gmail.com

Kungsgatan 46 a, 681 31 KRISTINEHAMN

Anettes Hälsokälla

Copyright © Anette Uhlin, Anettes Hälsokälla i Kristinehamn AB.  Alla rättigheter reserverade.